Kontakt

Direktor v.d.

Ivana Gajin
+381 (0)22 465 279
+381 (0)63 10 60 906
ivana.gajin@ekometal.com

Poslovni sekretar

Nada Bojić
+381 (0)22 465 306
+381 (0)62 242 097

office@ekometal.com

Menadžer izvoza

Ivana Gajin
+381 (0)22 465 279
+381 (0)63 10 60 906
ivana.gajin@ekometal.com

Računovodstvo

Dragana Horvat
+381 (0)22 466 070
+381 (0)62 242 076

Komercijala

Katica Kerkez
+381 (0)22 465 351
+381 (0)63 546 179

katica.kerkez@ekometal.com

Komercijala

Komercijala
+381 (0)22 465 431
+381 (0)63 653 102

marketing@ekometal.com

Marko Mijalković
Transfer stanica u Kragujevcu
+381 (0)62 242 096
markomijalkovic@hotmail.com